Ekonomické a účtovnícke služby

free landing page html templates
Mobirise

Účtovanie

Komplexné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého a podvojného účtovnícta pre fyzické a právnické osoby. V našich službách máme zahrnuté formálnu kontrolu faktúr, pokladničných a bankových dokladov, integrácia interných dokladov, skladových dokladov a mzdových dokladov.

Mobirise

Daňové priznanie

Spracovanie dane z príjmu raz do roka pre fyzické osoby, zamestnancov. Vypočítam, vyplním a odovzdám daňové priznanie
DP FO typ A
DP FO typ B 

Mobirise

Personálna agenda

Evidencia personálnej agendy, od vypracovania pracovnej zmluvy a dohôd, príprava platového výmeru, kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy, spracovanie výplatných pások zamestnancov, až po vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.).

Mobirise

Osobná konzultácia

Ste bezradný v účtovných zápisoch, nie ste si istý, či Vaše rozhodnutie bude v rámci predpisov a vyhovie najnovšej legislatíve?
Poradím Vám, vyhľadáme spoločne najlepšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť.

Čo všetko potrebujeme k spolupráci?

 - prístup na internet
 - skener (v prípade potreby poskytneme na skenovanie dokumentov)
 - presné informácie pre účtovanie
 - včas poskytnutá dokumentácia

Máte otázku?

napíšte mi


náš čas...
vaše peniaze...
spokojnosť v účtovaní...

Mgr. Brigita Szabóová

Hviezdoslavova 125/7
927 01 Šaľa

Kontakt

Email: brobchod@gmail.com Telefon: +421-948-246 663